TLV logotyp
TLV logotyp

Förvaltningsrätten avslår överklagande om ActiPatch ska ingå i läkemedelsförmånerna som en förbrukningsartikel

TLV beslutade den 4 juli 2018 att avslå ansökan om att ActiPatch Ryggsmärta, ActiPatch Knäsmärta och ActiPatch Muskel- och ledsmärta. (ActiPatch) ska ingå i läkemedelsförmånerna. TLV bedömde att produkten inte kunde anses utgöra en förbrukningsartikel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) då den inte är till för att tillföra kroppen läkemedel eller för egenkontroll av medicinering.

Företaget Harmony Health AB som marknadsför ActiPatch överklagade TLV:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrätten i Stockholm anser att det framgår att ActiPatch inte är till för att tillföra kroppen läkemedel eller för att kontrollera medicinering på så sätt att produkten kan utgöra en förbrukningsartikel i förmånslagens mening. Mot denna bakgrund anser domstolen att TLV:s beslut är riktigt och att överklagandet ska avslås.

Dom meddelades den 27 mars 2019.

Publicerad 13 juni 2019