TLV logotyp

Förvaltningsrätten avslår överklagande om ActiPatch ska ingå i läkemedelsförmånerna som en förbrukningsartikel

TLV beslutade den 4 juli 2018 att avslå ansökan om att ActiPatch Ryggsmärta, ActiPatch Knäsmärta och ActiPatch Muskel- och ledsmärta. (ActiPatch) ska ingå i läkemedelsförmånerna. TLV bedömde att produkten inte kunde anses utgöra en förbrukningsartikel enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) då den inte är till för att tillföra kroppen läkemedel eller för egenkontroll av medicinering.

Företaget Harmony Health AB som marknadsför ActiPatch överklagade TLV:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Förvaltningsrätten i Stockholm anser att det framgår att ActiPatch inte är till för att tillföra kroppen läkemedel eller för att kontrollera medicinering på så sätt att produkten kan utgöra en förbrukningsartikel i förmånslagens mening. Mot denna bakgrund anser domstolen att TLV:s beslut är riktigt och att överklagandet ska avslås.

Dom meddelades den 27 mars 2019.

Publicerad 13 juni 2019

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV