Innehållet på sidan:

Avslagsbeslut om subvention av Freedom administration set har överklagats

TLV:s beslut att avslå ansökan om subvention av Freedom administration set har överklagats till Förvaltningsrätten i Stockholm.

TLV beslutade den 3 juli 2017 att Freedom administration set, en reglerbar flödesslang till infusionspumpen Freedom60, inte ska ingå i högkostnadsskyddet och subventioneras. TLV bedömer att kostnaderna för Freedom administration set ska jämföras med kostnaderna för den förbrukningsartikel som har samma basfunktion, används av samma patientgrupp och har lägst pris. Det begärda priset är högre än priset för jämförelsealternativet och TLV anser att företaget inte visat att det högre priset är motiverat.

Företaget Steripolar AB som marknadsför förbrukningsartikeln har överklagat TLV:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.