Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beviljar inte ett högre pris för inhalatorn Omron

Inhalatorn Omron MicroAir U22 får inte ett högre pris. Villkoren för en prishöjning är inte uppfyllda.

Omron MicroAir U22 är portabel inhalator i fickformat som bland annat används vid astma och KOL.

Företaget som står bakom Omron ansöker om ett högre pris för att tillverkningskostnaden har ökat.

För läkemedel och förbrukningsartiklar som redan ingår i högkostnadsskyddet beviljar vi endast prishöjningar i undantagsfall. Exempelvis när det är uppenbart att en produkt kommer att försvinna från marknaden och det inte finns några alternativa behandlingar.

Baserat på de uppgifter vi fått in från företaget bedömer vi att det inte finns någon stor risk för att Omron kommer att försvinna från marknaden om vi inte beviljar ett högre pris. I högkostnadsskyddet ingår dessutom flera likvärdiga alternativ till Omron.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att avslå ansökan om prishöjning för Omron.

Sidinformation


Publicerad
31 maj 2010