Medena 8724 beviljas inte högre pris

M 8724 Medena används av patienter vars urinblåsa har opererats bort. Det finns andra urostomikatetrar på den svenska marknaden.

Eftersom det finns andra urostomikatetrar på den svenska marknaden finns det inte risk att berörda patienter kommer att stå utan alternativa behandlingar.

Företagets ansökan om prishöjning avslås.

Publicerad 16 juli 2010