Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Medena 8730 får högre pris

Ileostomikateter M8730 Medena får ett högre pris från och med den 27 juli 2010 för att produkten ska finnas kvar på den svenska marknaden. Vi har inte beviljat prishöjning för urostomikatetern M 8724 Medena. Det finns likvärdiga produkter tillgängliga i Sverige.

Ileostomi är en stomi som innebär att tjock- och ändtarm har opererats bort. Patienten behöver en ileostomikateter för att leda ut tarminnehållet genom bukväggen. Det finns inga behandlingsalternativ som är likvärdiga M8730 Medena på den svenska marknaden.

Det är bakgrunden till att vi har beviljat prishöjningen. Det tillverkande företaget motiverar sin ansökan om prishöjning med ökade tillverkningskostnader.

Samma företag har ansökt om en prishöjning för urostomikatetern M 8724 Medena som används av patienter vars urinblåsa har opererats bort. Det finns andra urostomikatetrar på den svenska marknaden och därmed inte risk att patienter kommer att stå utan alternativa behandlingar. Företagets ansökan om prishöjning för M 8724 Medena avslås.

Sidinformation


Publicerad
16 juli 2010