Stomibälte med ficka får ett högre pris

Stomibälte med ficka får ett högre pris från och med den 1 augusti 2013. Vi beviljar en prishöjning för att säkerställa att produkterna ska finnas kvar på den svenska marknaden.


Publicerad 23 juli 2013