Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljningsvillkoret för Esteem Plus är uppfyllt

Esteem Plus, tömbar konvex endelspåse, inkluderades år 2012 i läkemedelsförmånerna med ett uppföljningsvillkor. Företaget ålades att redovisa hur stor den genomsnittliga månadsförbrukningen av Esteem Plus är i klinisk vardag, samt inkludera en jämförelse med det mest relevanta jämförelsealternativet. Företaget har nu redovisat detta.

I det ursprungliga subventionsbeslutet bedömde TLV att Esteem Plus måste ha en ytterligare användningstid på 17 procent för att vara kostnadseffektiv till begärt pris. Detta i jämförelse med det mest relevanta jämförelsealternativet. TLV bedömer att företaget genom sin redovisning gjort sannolikt att användningstiden för Esteem Plus är minst 17 procent längre än användningstiden för det mest relevanta jämförelsealternativet.

TLV finner därmed att uppföljningvillkoret för Esteem Plus är uppfyllt. Någon omprövning av Esteem Plus subventionsstatus kommer inte att ske i dagsläget.

Beslutet fattades den 18 februari 201

Sidinformation


Publicerad
20 februari 2015