Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljningsvillkoret för Sof-sensor och Enlite sensor är uppfyllt

Sof-sensor och Enlite sensor, sensorer till MiniLink (system för kontinuerlig glukosmätning), inkluderades år 2009 respektive år 2013 i läkemedelsförmånerna. Båda besluten inkluderade ett uppföljningsvillkor. Företaget ålades att tillhandahålla mer uppgifter om systemets effekt när Sof-sensor användes. Företaget skulle även redovisa hur stor en genomsnittlig förbrukning av Enlite sensor är, för patienter som står på kontinuerlig behandling. Företaget har redovisat de efterfrågade uppgifterna.

TLV bedömer att företagets uppföljningsrapporter inte ger ett uttömmande svar gällande produkternas kostnadseffektivitet. Sammantaget finner dock TLV att den kvarstående osäkerheten kan accepteras eftersom dess påverkan på förmånssystemet förväntas bli liten. TLV anser därför att det i dagsläget inte finns någon anledning att ompröva subventionsstatus för Sof-sensor och Enlite. Finner TLV vid utgången av 2015 att försäljningen inom förmånen visar något annat än förväntat har TLV för avsikt att ompröva ärendet.

Beslutet fattades den 29 maj 2015.

Sidinformation


Publicerad
29 maj 2015