Innehållet på sidan:

Beslut läkemedel

Här publicerar vi beslut som rör subvention av läkemedel.

Beslut i handI vänster meny finner du besluten i sin helhet. De är sorterade efter publiceringsdatum samt utfall av beslutet.

Det vill säga om produkten fått generell subvention, avslag eller någon begränsning.

Du hittar även beslut om prishöjningar, uppföljningar, takpris, utträden, 15-årsregeln samt ärenden som är överklagade.