Innehållet på sidan:

Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna

Företag som marknadsför ett läkemedel kan begära utträde ur läkemedelsförmånerna för en eller flera förpackningar. Vi fattar beslut om dessa ärenden. Listan över utträden som ägt rum den senaste tiden presenteras nedan.

Företag som begärt utträde kan ansöka om subvention för sitt läkemedel på nytt. Därför kan information på listan vara inaktuell efter en tid.

Sortera nyhetslistan

Visa begärda utträden publicerade år:

2017, Visa år:2016, Visa år:2015, Visa år:2014

Gå till sida:

1, 2

Arkiv begärda utträden

De begärda utträden som vi fattat beslut om fram till februari 2014 finns i detta arkiv.