Innehållet på sidan:

Prishöjning bifall

Sortera nyhetslistan

Visa endast beslut publicerade år:

2016, Visa år:2015, Visa år:2014, Visa år:2013

 • Akineton tabletter och injektionsvätska får ett högre pris

  Akineton (biperiden) i form av tabletter (2 mg) och injektionsvätska (5 mg/ml) för behandling av parkinsonism får ett högre pris från och med den 1 april 2016.

  Publicerad 4 april 2016

 • Florinef får ett högre pris

  Florinef (fludrokortison) som används vid behandling av Addisons sjukdom och kongenital binjurebarkshyperplasi (medfödd förstoring av binjurebarken) får ett högre pris från och med 1 mars 2016. Vi beviljar en prishöjning för att säkerställa att läkemedlet ska finnas kvar på den svenska marknaden.

  Publicerad 9 mars 2016

 • Trimetoprim, oral lösning får ett högre pris

  Trimetoprim, oral lösning för behandling av nedre okomplicerad urinvägsinfektion och långtidsprofylax mot återkommande urinvägsinfektioner får ett högre pris från och med den 1 februari 2016.

  Publicerad 26 januari 2016