Novaluzid inte kvar i förmånerna

LFN beslutar att läkemedlet Novaluzid från och med den 1 maj 2006 inte längre ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Detta är resultatet av ett beslut fattat med anledning av genomgången av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra, som avslutades i januari 2006.

Publicerad 25 januari 2006