Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Blodtrycksläkemedlet Rasilez får avslag

Läkemedelsförmånsnämnden, LFN, avslår ansökan för läkemedlet Rasilez för behandling av högt blodtryck. Det finns idag flera alternativ till Rasilez till lägre pris inom högkostnadsskyddet och företaget har inte visat att fördelarna väger upp prisskillnaden.

Högt blodtryck är en folksjukdom och omkring 1,4 miljoner personer i Sverige har ett blodtryck som kräver behandling för att minska risk för till exempel stroke och hjärtinfarkt. Det finns idag ett stort utbud läkemedel mot högt blodtryck i flera läkemedelsklasser inom ramen för högkostnadsskyddet. Utbudet är väl dokumenterat och utvärderat i LFN:s aktuella granskning av läkemedel mot högt blodtryck.

Rasilez bygger på den nya substansen aliskiren och tillhör klassen reninhämmare som jämförs med antihypertensiva läkemedel. Det finns emellertid redan ett stort utbud läkemedel mot högt blodtryck. Företaget har inte kunnat styrka att Rasilez tillför något mervärde jämfört med redan tillgängliga alternativ, man har inte heller kunnat peka ut någon patientgrupp med ett medicinskt behov som preparatet ensamt kan tillgodose och som därmed skulle ge anledning till en begränsad subvention.
Rasilez har ett högre pris än likvärdiga preparat inom högkostnadsskyddet men skillnaden i pris uppvägs inte av skillnad i medicinsk effekt.
LFN avslår därför Novartis ansökan om subvention för Rasilez.

Sidinformation


Publicerad
23 oktober 2008