Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Cholestagel nekas subvention

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) avslår ansökan om subvention för det kolesterolsänkande läkemedlet Cholestagel. LFN bedömer att det finns billigare alternativ inom högkostnadsskyddet i dag.

Cholestagel är ett kolesterolsänkande läkemedel som binder gallsyror i tarmen. LFN anser att det finns alternativa och mer kostnadseffektiva läkemedel inom högkostnadsskyddet i dag och avslår därmed ansökan.

Behandling med Cholestagel utgör ett alternativ till andra gallsyrebindande läkemedel men har en högre behandlingskostnad. Det finns i dag flera olika behandlingsmetoder för att sänka kolesterolet, varav så kallade statiner är de vanligaste. Gallsyrebindande läkemedel används framförallt i kombination med andra kolesterolsänkande läkemedel.

Sidinformation


Publicerad
5 november 2008