TLV logotyp
TLV logotyp

Ingen subvention för Bonviva

LFN avslår ansökan om subvention för benskörhetsläkemedlet Bonviva.

Bonviva har inte lika bra effekt och ett högre pris i förhållande till de relevanta jämförelsealternativen.

Publicerad 05 november 2008