Avslag ny beredningsform Flutide

Ny beredningsform av GlaxoSmithKline AB:s Flutide anses inte vara kostnadseffektiv.

Publicerad 06 november 2008