TLV logotyp

Ingen subvention för Niferex

LFN har avslagit ansökan om subvention för Niferex, som används vid behandling av järnbrist. Läkemedelsföretaget Erol AB har inte visat att läkemedlet ger sådana fördelar att den ökade behandlingskostnaden motsvaras av några hälsoekonomiska vinster.

Niferex är väsentligt dyrare än jämförbara behandlingsalternativ visar det underlag som företaget lämnat in med sin ansökan. Niferex används vid behandling av järnbrist och är jämförbar med Duroferon som finns i förmånssystemet. Företaget, Erol AB har emellertid inte visat att läkemedlet har sådana fördelar, när det gäller effekt och biverkningar, att den ökade behandlingskostnaden skulle motsvaras av några hälsoekonomiska vinster.

Företaget har inte heller visat att Niferex tolereras bättre än behandlingsalternativet. Det finns inget underlag i ansökan för att bedöma hur stor biverkningsfrekvensen är. Den spontana rapportering av biverkningar som Erol AB redovisat räcker inte.

LFN saknar en jämförande studie som styrker skillnaden i grad och förekomst av biverkningar jämfört med annan relevant terapi. En jämförelse av upptaget av järn jämfört med annan relevant terapi saknas också. Det saknas även ett hälsoekonomiskt underlag för att motivera en prisskillnad.

Detta är andra gången som en ansökan om Niferex avslås.

Publicerad 06 november 2008

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV