LFN avslår ansökan om Cerazette

Ansökan om att Cerazette från Organon AB ska ingå i läkemedelsförmånerna har avslagits av Läkemedelsförmånsnämnden.

Cerazette är ett p-piller som sålts utanför förmånssystemet sedan 2001.

Efter en ny ansökan beviljades Cerazette subvention i augusti 2004.

Publicerad 06 november 2008