Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

LFN säger nej till subvention av Xyzal

Allergiläkemedlet Xyzal kommer inte att ingå i läkemedelsförmånerna. LFN anser att priset är för högt då läkemedlet inte tillför någon nytta. Idag finns det betydligt billigare kopior på marknaden till det närbesläktade läkemedlet Zyrlex.

Läkemedelsföretaget UCB Pharma har ansökt om att Xyzal ska ingå i läkemedelsförmånerna och räknas in i högkostnadsskyddet. Xyzal är mycket likt ett annat allergiläkemedel, nämligen Zyrlex eller cetirizin som substansen heter. Något förenklat så är Xyzal en del i den verksamma substansen i Zyrlex.

Zyrlex har inte längre kvar sitt patentskydd och är utsatt för hård priskonkurrens. Priset som företaget begär för Xyzal ligger betydligt högre än priset på några av de kopior av Zyrlex som finns på marknaden. UCB Pharma hävdar att Xyzal är kostnadseffektivt och refererar till en studie där Xyzal jämförs med placebo. LFN anser dock att det är mer naturligt att jämföra med cetirizin, eftersom de två läkemedlen är likartade. Att jämföra med placebo säger ingenting om kostnadseffektiviteten jämfört med andra läkemedel, anser nämnden. Företaget kan inte heller visa på några kliniska fördelar i förhållande till cetirizin och tillför inte något till behandlingsarsenalen eller sortimentsbredden i övrigt.

Det är andra gången i år som UCB Pharma ansökt om subvention för Xyzal och fått avslag.

Sidinformation


Publicerad
6 november 2008