Mirtazapin Alpharma mot depression subventioneras inte

TLV har beslutat att Mirtazapin Alpharma inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Mirtazapin Alpharma i angivna styrkor och förpackningsstorlekar är i jämförelse med generiskt mirtazapin inte ett kostnadseffektivt alternativ i behandlingen av depression. Läkemedlet uppfyller därmed inte förutsättningarna för fortsatt subvention.

Detta beslut har fattats i genomgången av läkemedel mot depression.

Publicerad 17 december 2008