TLV logotyp
TLV logotyp

Seroxat mot depression subventioneras inte

TLV har beslutat att Seroxat inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Seroxat i angivna styrkor och förpackningsstorlekar är i jämförelse med generiskt paroxetin inte ett kostnadseffektivt alternativ i behandlingen av depression. Läkemedlet uppfyller därmed inte förutsättningarna för fortsatt subvention.

Detta beslut har fattats i genomgången av läkemedel mot depression.

Publicerad 17 december 2008