TLV logotyp
TLV logotyp

Zoloft Parallel mot depression subventioneras inte

TLV har beslutat att Zoloft Parallel inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Zoloft i angiven styrka och förpackningsstorlek är i jämförelse med generiskt sertralin inte ett kostnadseffektivt alternativ i behandlingen av depression. Läkemedlet uppfyller därmed inte förutsättningarna för fortsatt subvention.

Detta beslut har fattats i genomgången av läkemedel mot depression.

Publicerad 17 december 2008