Zoloft Paranova mot depression subventioneras inte

TLV har beslutat att Zoloft Paranova inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Zoloft i angivna styrkor och förpackningsstorlekar är i jämförelse med generiskt sertralin inte ett kostnadseffektivt alternativ i behandlingen av depression. Läkemedlet uppfyller därmed inte förutsättningarna för fortsatt subvention.

Detta beslut har fattats i genomgången av läkemedel mot depression.

Publicerad 17 december 2008