TLV logotyp

Vi beslutar att Procoralan inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Procoralan för behandling av kärlkramp beviljas inte subvention och ingår därmed inte i högkostnadsskyddet.

I Sverige lider omkring 190 000 personer av kärlkramp. Ett mindre antal patienter blir inte hjälpta av, eller kan inte, behandlas med tillgängliga läkemedel och kranskärlsingrepp. Dessa patienter har så kallad refraktär kärlkramp.

Enligt vår bedömning har företaget bakom Procoralan inte kunnat visa att läkemedlet är kostnadseffektivt för behandling av kärlkramp inklusive refraktär kärlkramp. Underlaget visar inte i tillräcklig grad att Procoralan skulle förbättra livskvaliteten för dessa patienter.

Med bakgrund av detta beviljas Procoralan inte subvention.

Beslutet gäller från den 23 december 2008.

Vi har tidigare prövat om Procoralan ska ingå i högkostnadsskyddet. Då gjordes bedömningen att Procoralan inte var kostnadseffektivt som alternativ till andra läkemedel för behandling av stabil kärlkramp.

Du hittar information om det tidigare ärendet under relaterade länkar till höger.

Publicerad 04 februari 2009

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV