TLV logotyp
TLV logotyp

Ingen subvention för Procoralan

LFN avslår ansökan om subvention för läkemedlet Procoralan, som är godkänt för behandling av stabil kärlkramp då betablockerare inte kan användas.

Företaget har inte visat att någon av de sannolika användningarna för Procoralan är rimligt kostnadseffektiv.

Vi avslog en ny ansökan för Procoralan i december 2008. Du hittar information om ärendet under relaterade länkar till höger.

Publicerad 05 februari 2009