TLV logotyp
TLV logotyp

Vi beslutar att Lescol inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Lescol för behandling av höga blodfetter ingår inte i högkostnadsskyddet från och med den 1 juni 2009.

Vi bedömer att behandling med Lescol inte är kostnadseffektiv i jämförelse med billigare generiska alternativ.

Beslutet har fattats i genomgången av läkemedel mot blodfettrubbningar.

Publicerad 12 februari 2009