Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Zocord förlorar subvention för alla förpackningar utom en

Zocord för behandling av höga blodfetter förlorar sin subvention för alla förpackningar utom en. Från och med den 1 juni 2009 ingår endast förpackningsstorlek i högkostnadsskyddet.

Zocord ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med flertalet förpackningsstorlekar. Vid genomgången av läkemedel mot blodfettrubbningar kom TLV fram till att Zocord inte var kostnadseffektivt, då det finns ett stort antal likvärdiga läkemedel som är billigare än Zocord. Det saknas stöd för att Zocord skulle tillföra något för patienter utöver den effekt dessa andra läkemedel har.

Efter denna genomgång kommer det att finnas ett stort antal likvärdiga läkemedel som är billigare än originalläkemedlet Zocord.

Vi bedömer att Zocord i styrkorna 10 mg, 20 mg och 40 mg, 80 mg (98 st) inte är kostnadseffektivt. Zocord i dessa förpackningar ska därför inte längre ingå i högkostnadsskyddet.

Zocord i förpackningen 80 mg 49 st har dock ett sådant pris att den ligger inom pristoleransen och ska därför även fortsättningsvis vara subventionerad.

Företaget som står bakom produkten har efter att detta beslut fattades sänkt priset på Zocord och ansökt om att Zocord i styrkorna 10 mg, 20 mg och 40 mg, 80 mg (98 st) ska ingå i högkostnadsskyddet för en viss patientgrupp.

Vi bedömer att det fortfarande saknas stöd för att Zocord tillför något utöver den effekt de andra läkemedlen har. Vi har mot bakgrund av detta beslutat att avslå ansökan. Zocord i styrkorna 10 mg, 20 mg och 40 mg, 80 mg (98 st) kommer inte att ingå högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
12 februari 2009