Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Versatis inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Det medicinska plåstret Versatis för behandling av nervsmärta kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet.

Versatis behandlar nervsmärta som uppkommit till följd av Bältros. Hos en del av de patienter som lider av nervsmärta efter Bältros varar smärtan många år och livskvaliteten påverkas. För dessa patienter är det viktigt att det finns flera behandlingsalternativ.

Den smärtlindrande effekten av Vertatis framstår som begränsad.Kostnaden för behandling med Versatis är väsentligt högre än för de behandlingsalternativ som finns.

Det finns stora osäkerheter i det hälsoekonomiska underlaget och det är inte visat att plåstret är ett kostnadseffektivt alternativ.

Med bakgrund mot ovanstående beslutar vi att det medicinska plåstret Versatis inte ska subventioneras. Läkemedlet ingår därmed inte i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
28 maj 2009