TLV logotyp

Vi beslutar att Versatis inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Det medicinska plåstret Versatis för behandling av nervsmärta kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet.

Versatis behandlar nervsmärta som uppkommit till följd av Bältros. Hos en del av de patienter som lider av nervsmärta efter Bältros varar smärtan många år och livskvaliteten påverkas. För dessa patienter är det viktigt att det finns flera behandlingsalternativ.

Den smärtlindrande effekten av Vertatis framstår som begränsad.Kostnaden för behandling med Versatis är väsentligt högre än för de behandlingsalternativ som finns.

Det finns stora osäkerheter i det hälsoekonomiska underlaget och det är inte visat att plåstret är ett kostnadseffektivt alternativ.

Med bakgrund mot ovanstående beslutar vi att det medicinska plåstret Versatis inte ska subventioneras. Läkemedlet ingår därmed inte i högkostnadsskyddet.

Publicerad 28 maj 2009

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV