Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Donacom inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Donacom ingår från och med den 15 maj 2010 inte längre i högkostnadsskyddet. Vår bedömning är att det inte är tillräckligt visat att Donacom har en tydlig medicinsk effekt.

Donacom innehåller glukosamin och behandlar lätt till måttlig artros. Välgjorda studier har inte tillräckligt visat att läkemedel som innehåller glukosamin ger en tydlig medicinsk effekt

Med bakgrund av ovanstående beslutar vi att Donacom inte längre ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Donacom ingår i vår pågående genomgång av smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel. Vi har valt att pröva alla läkemedel som innehåller glukosamin innan hela granskningen är klar. Vi planerar att presentera hela granskningen av smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel i juni 2010.

Beslutet gäller från och med den 15 maj 2010.

Sidinformation


Publicerad
16 februari 2010