Vi beslutar att Hyalgan inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Hyalgan ingår från och med den 15 juni 2010 inte längre i högkostnadsskyddet. Vår bedömning är att det inte är visat att den eventuella medicinska effekten av Hyalgan motsvarar kostnaden.

Hyalgan innehåller hyaluronsyra och används vid behandling av mild till måttlig knäledsartros. De företag som säljer dessa läkemedel har inte tillräckligt klarlagt att kostnaden motsvarar effekten.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Hyalgan inte längre ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet.

Hyalgan ingår i vår pågående genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel. Vi har valt att pröva alla läkemedel som innehåller hyaluronsyra innan hela granskningen är klar. Vi planerar att presentera hela granskningen av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i juni 2010.

Beslutet gäller från och med den 15 juni 2010.

Publicerad 17 mars 2010