TLV logotyp

Vi beslutar att Zypadhera inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Zypadhera, depotinjektion, som används vid behandling av schizofreni, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Kostnaden för Zypadhera är högre än för jämförbara produkter inom högkostnadsskyddet.

Schizofreni är en svår sjukdom som kan uppstå en gång eller vara hela livet. De som lider av sjukdomen har en form av psykos vilket leder till en förvrängd upplevelse av omvärlden.

Injektionsvätskan Zypadhera innehåller olanzapin och är avsett för underhållsbehandling av vuxna med schizofreni när sjukdomens akuta skede först har stabiliserats med oralt olanzapin.

Vi beslutar att Zypadhera inte ska ingå i högkostnadsskyddet då det finns mer kostnadseffektiva behandlingsalternativ inom högkostnadsskyddet.

Publicerad 29 mars 2010

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV