Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Zypadhera inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Zypadhera, depotinjektion, som används vid behandling av schizofreni, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Kostnaden för Zypadhera är högre än för jämförbara produkter inom högkostnadsskyddet.

Schizofreni är en svår sjukdom som kan uppstå en gång eller vara hela livet. De som lider av sjukdomen har en form av psykos vilket leder till en förvrängd upplevelse av omvärlden.

Injektionsvätskan Zypadhera innehåller olanzapin och är avsett för underhållsbehandling av vuxna med schizofreni när sjukdomens akuta skede först har stabiliserats med oralt olanzapin.

Vi beslutar att Zypadhera inte ska ingå i högkostnadsskyddet då det finns mer kostnadseffektiva behandlingsalternativ inom högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
29 mars 2010