Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Neupro inte in i högkostnadsskyddet för RLS

Neupro ingår för närvarande med begränsning i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har ansökt om att få utöka subventionen till ytterligare en patientgrupp. Vi har avslagit den ansökan.

Neupro är ett plåster som ingår i högkostnadsskyddet för behandling av Parkinsons sjukdom. Företaget som står bakom produkten har ansökt om att Neupro även ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av måttligt till svårt idiopatiskt restless legs-syndrom, RLS, hos vuxna.

De som lider av måttligt till svårt RLS har ett okontrollerbart behov av att röra armar och ben. Rörelserna minskar obehaget, smärtan eller den underliga känslan i kroppen. De ofrivilliga rörelserna kommer ofta på natten och stör sömnen.
I första hand behandlas RLS med dopaminagonister. Neupro depotplåster tillhör denna grupp av läkemedel.

Kostnaden för att behandla RLS med Neupro depotplåster är betydligt högre än för jämförbara läkemedel, samtidigt som Neupro inte verkar ge bättre effekt än dessa. Företaget har inte visat att det finns patientgrupper i behov av dopaminagonister som inte får effekt av tabletter.

Vi beslutar att avslå ansökan om att Neupro depotplåster ska subventioneras och ingå i högkostnadsskyddet för behandling av måttligt till svårt idiopatiskt RLS hos vuxna.

Sidinformation


Publicerad
29 juni 2010