TLV logotyp
TLV logotyp

Azilect ingår även i fortsättningen med begränsning i högkostnadsskyddet

Azilect för behandling av Parkinsons sjukdom ingår även i fortsättningen i högkostnadsskyddet med begränsning.

Azilect är ett läkemedel som används för att behandla Parkinsons sjukdom. Det ingår sedan tidigare i högkostnadsskyddet med begränsning. Det innebär att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet som tilläggsbehandling till levodopa hos patienter som har "On-off"-syndrom och som inte får tillräcklig effekt av enbart levodopa.

Företaget har ansökt om att Azilect även ska ingå i högkostnadsskyddet utan begränsning. Det vill säga för behandling av Parkinsons sjukdom utan att samtidigt behöva tilläggsbehandla med levodopa i de fall det inte är lämpligt eller inte går att ge selegilin.

Vi bedömer att företaget inte har visat att behandling med Azilect i dessa fall är kostnadseffektiv.

Mot denna bakgrund avslår vi ansökan.

Beslutet gäller från och med den 2 mars 2011.

Publicerad 22 mars 2011

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter