Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Premalex inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Premalex för behandling av premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget har inte visat att Premalex är kostnadseffektivt till det ansökta priset.

Premalex tillhör en grupp läkemedel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och är godkänt för att användas till patienter med premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS).

Premenstruellt dysforiskt syndrom drabbar kvinnor i fertil ålder och kännetecknas av återkommande irritabilitet och/eller nedstämdhet ofta i kombination med andra symtom. Symtomen uppträder under veckan eller veckorna före menstruation och upphör helt några dagar efter att menstruationen har startat.

Företaget har inte visat att Premalex är kostnadseffektivt till det ansökta priset. Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Premalex inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 28 juni 2011.

Sidinformation


Publicerad
5 juli 2011