Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Topimax inte längre ska ingå i högkostnadsskyddet

Från och med den 1 januari 2013 utesluts Topimax (topiramat) ur högkostnadsskyddet, förutom i styrkan 15 mg. Patienter som står på övriga styrkor av Topimax ska därför ställas över till generiskt topiramat som kvarstår inom högkostnadsskyddet. Lamictal (lamotrigin), Neurontin (gabapentin) och motsvarande generika kvarstår i högkostnadsskyddet efter att företaget gått med på lägre priser.

Vi har omprövat subventionen av Lamictal (lamotrigin), Neurontin (gabapentin) och Topimax (topiramat). Dessa är originalläkemedel som har kostat betydligt mer än generiska motsvarigheter. Det har även funnits betydande prisskillnader mellan olika generiska produkter. Gemensamt för dessa läkemedel är att de behandlar epilepsi och att de inte är utbytbara på apotek. Förutom epilepsi har dessa produkter även andra indikationer: Lamictal vid bipolär sjukdom, Neurontin vid perifer neuropatisk smärta och Topimax som profylax av migränhuvudvärk. Det finns inget stöd för att dyrare produkter ska användas vid någon av indikationerna, inte heller vid epilepsi.

Vi anser att prisskillnader och frånvaro av utbytbarhet mellan likvärdiga produkter inneburit att kostnaden för läkemedel innehållande substanserna lamotrigin, gabapentin och topiramat medfört att samhället betalat onödigt mycket för läkemedel med likvärdig effekt.

Vi bedömer att patienter med epilepsi som behandlas med Lamictal, Neurontin och Topimax, eller med dyra generiska produkter, under kontrollerade former kan ställas över till billigare alternativ av samma substans. Då det fortfarande finns vissa prisskillnader mellan likvärdiga produkter är det viktigt att ta hänsyn till priset vid förskrivning av dessa produkter eftersom det signalerar att priskonkurrens lönar sig.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Topimax inte längre ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet förutom i styrkan 15 mg som kvarstår i högkostnadsskyddet. Efter att företaget gått med på lägre priser kvarstår Lamictal och Neurontin och fortsätter därmed ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
19 december 2011