TLV logotyp

Vi beslutar att Sycrest inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Sycrest (asenapin) för behandling av maniska episoder hos vuxna med bipolär sjukdom typ-I kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget har inte visat att Sycrest tillför så mycket nytta att det väger upp den högre kostnaden jämfört med olanzapin och risperidon.

Bipolär sjukdom är en livslång sjukdom som uppges drabba ungefär en till två procent av befolkningen. Sjukdomen kallas också manodepressiv sjukdom och karaktäriseras av återkommande perioder av mani och depression.

Det finns flera läkemedel inom läkemedelsförmånerna som kan användas vid bipolär sjukdom. Företaget har inte kunnat visa att Sycrest tillför bättre effekt eller att dess biverkningsprofil väger upp den dyrare behandlingskostnaden jämfört med dessa. Företaget har inte visat att behandling med Sycrest är kostnadseffektiv.

Mot bakgrund av ovanstående beslutar vi att Sycrest inte ska subventioneras och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 22 mars 2012.

Publicerad 12 april 2012

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV