Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Zytiga ingår inte i högkostnadsskyddet

Zytiga (abirateronacetat) för behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Det pris som företaget begär ger en sammanlagd behandlingskostnad som inte är rimlig.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och nya läkemedel att behandla sjukdomen med är angelägna. Sjukdomsförloppet hos prostatacancer påverkas i hög grad av halten av testosteron i kroppen. Traditionell hormonbehandling hämmar produktionen av testosteron i testiklarna. Zytiga innehåller en ny substans som hämmar produktionen av testosteron även i binjurarna och i själva cancertumören.

För patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer har Zytiga i en klinisk studie visat sig ge en förlängd överlevnad med ungefär fyra månader i median jämfört med placebo. Patienterna upplevde också en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och minskad smärta under studien.

Hälsovinsterna står dock inte i relation till den höga behandlingskostnad som det pris företaget begär innebär. Vi anser att kostnaden för behandling av Zytiga inte framstår som rimlig utifrån medicinska och samhällsekonomiska synpunkter.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Zytiga inte ska subventioneras och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 30 maj 2012.

Sidinformation


Publicerad
31 maj 2012