Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Fampyra inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Fampyra (fampridin) för att förbättra gångförmågan hos patienter med multipel skleros kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som marknadsför produkten har inte visat att nyttan av Fampyra motsvarar det pris som företaget begär.

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Fampyra är ett läkemedel avsett för att förbättra gångförmågan hos dessa patienter.

Studier visar att en grupp av patienter kan få en förbättrad gångförmåga av Fampyra. Det pågår fortfarande studier som kan ge mer klarhet i hur mycket gångförmågan kan förbättras och hur den påverkar patienternas livskvalitet.

Baserat på de begränsade uppgifter om patientnytta som finns har företaget gjort ett antal analyser. Utifrån dessa framstår den behandlingskostnad som företagets begärda pris innebär inte som rimlig utifrån medicinska, humanitära och samhällsekonomiska aspekter.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Fampyra inte ska subventioneras och därmed inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 juni 2012.

Sidinformation


Publicerad
28 juni 2012