Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Epiduo inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Epiduo (adapalen och bensoylperoxid) för behandling av akne kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Epiduo motsvarar kostnaden.

Akne, "finnar", är en vanlig hudsjukdom som förekommer i alla populationer i världen och är vanligast förekommande hos ungdomar och yngre vuxna. I en svensk undersökning av ungdomar i åldern 12-16 år hade var tredje person akne som kunde anses behandlingskrävande. Svårighetsgraden av akne kan variera från lätt till mycket svår.

Epiduo har indikation kutan behandling av acne vulgaris när komedoner, papler och pustler förekommer och används vid mild till måttligt svår akne. Epiduo är en fast kombination av adapalen 0,1% och bensoylperoxid 2,5%.

Företaget har visat att Epiduo har bättre och snabbare insättande effekt än relevant jämförelsealternativ. Det begärda priset är dock högre för Epiduo än för dessa jämförelsealternativ.

Företaget har inte kommit in med ett underlag som visar att Epiduos fördelar motiverar den högre kostnaden och har därmed inte kunnat visa att Epiduo är en kostnadseffektiv behandling.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Epiduo inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 september 2012.

Sidinformation


Publicerad
4 oktober 2012