Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Zelboraf inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Zelboraf (vemurafenib) används för att behandla vuxna patienter med malignt melanom som har spridit sig till andra delar av kroppen eller som inte kan tas bort med kirurgi. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Zelboraf motsvarar kostnaden. Läkemedlet kommer därför inte att ingå i högkostnadsskyddet.

Zelboraf används för att behandla vuxna patienter med malignt melanom som har spridit sig till andra delar av kroppen och som inte går att operera bort. Det är ett allvarligt tillstånd där överlevnaden efter diagnos är kort.

Zelboraf ska enbart användas av patienter vars cancer har en viss mutation i en gen som kallas för "BRAF"-genen. Innan behandling med Zelboraf påbörjas måste patienten genomgå ett test som bekräftar att tumörcellerna har en sådan mutation.

Zelboraf har i en klinisk studie visat sig ge en förlängd överlevnad med ungefär 3,6 månader i median jämfört med dakarbazin. Nästan en fjärdedel av patienterna hade då bytt behandling från dakarbazin till Zelboraf.

Hälsovinsterna står dock inte i relation till det höga pris som företaget begär för behandlingen. Vi anser att kostnaden för behandling av Zelboraf inte framstår som rimlig utifrån medicinska och samhällsekonomiska synpunkter.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Zelboraf inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
26 oktober 2012