TLV logotyp

Vi beslutar att Jaydess inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Jaydess (levonorgestrel) är en hormonspiral som används som preventivmedel i upp till tre år. Företaget har inte visat att behandling med Jaydess medför hälsovinster som står i relation till den högre kostnaden per år jämfört med den hormonspiral som idag ingår i högkostnadsskyddet, Mirena.

Det finns idag flera olika hormonella preventivmedel. De skiljer i innehåll, verkningsmekanism, beredningsform och dosering, vilket resulterar i olika effekt och biverkningsprofil. En sortimentsbredd är av stort värde för att den enskilda individen ska hitta en preventivmetod som passar och på bästa sätt undvika en oönskad graviditet.

Jaydess är en hormonspiral som ska ligga på plats i livmodern och ge en lokal effekt på livmoderslemhinnan och livmoderhalssekretet, men obetydliga effekter på ägglossningsfunktionen och andra organsystem. Verkningsmekanismen är en försvårad spermiepassage genom livmoderhalsen och en outvecklad livmoderslemhinna vilket förhindrar befruktning.

Jaydess kostar mer per år och är mindre effektiv än Mirena. Företaget har inte visat att den svagare styrkan eller den mindre storleken skulle innebära fördelar som motsvarar den högre kostnaden. Företaget har därmed inte visat att behandling med Jaydess är kostnadseffektiv.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Jaydess inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 13 juni 2013.

Publicerad 19 juni 2013

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV