TLV logotyp
TLV logotyp

Vi beslutar att NovoThirteen inte ska ingå i högkostnadsskyddet

NovoThirteen (catridecacog), som används för att förebygga blödningar hos patienter från 6 års ålder som har medfödd brist på faktor XIII, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av NovoThirteen motsvarar kostnaden.

NovoThirteen innehåller den aktiva substansen catridecacog, som är identisk med human koagulationsfaktor XIII, ett enzym som är nödvändigt för att blodet ska levra sig (koagulera).

NovoThirteen, rekombinant koagulationsfaktor XIII, ersätter bristen på faktor XIII och bidrar till att stabilisera den initiala blodproppen genom att bygga upp ett nät runt den. Medfödd faktor XIII-brist är en ovanlig sjukdom och patienterna har en hög risk att drabbas av hjärnblödning.

Företagets hälsoekonomiska analys visar på en mycket hög kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår. Företaget har således inte visat att behandlingen är kostnadseffektiv.

Mot denna bakgrund beslutar vi att NovoThirteen inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 29 april 2013.

Publicerad 24 juni 2013