Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Lyxumia inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Lyxumia (lixisenatid) för behandling av typ 2-diabetes kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Lyxumia motsvarar kostnaden.

Lyxumia är godkänt för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna som tillägg till basinsulin och/eller tablettbehandling när dessa i kombination med diet och motion inte ger tillfredsställande blodsockerkontroll. Vid typ 2-diabetes producerar kroppen fortfarande insulin, men inte så mycket som behövs. Detta resulterar i för högt blodsocker vilket på sikt kan orsaka skador på njurar, ögon och fötter samt hjärt-kärlsjukdomar. Lyxumia sänker blodsockret genom att förstärka kroppens egen insulinproduktion.

Lyxumia som tillägg till tablettbehandling

Eftersom Bydureon av TLV har bedömts vara kostnadseffektivt jämfört med Byetta för patienter som har otillräcklig blodsockerkontroll med tablettbehandling bör Lyxumia jämföras med Bydureon. Företaget har inte presenterat något material som visar om Lyxumia är kostnadseffektivt jämfört med Bydureon som tillägg till tablettbehandling.

Lyxumia som tillägg till insulin

Som tillägg till insulinbehandling har företaget lämnat in en indirekt jämförelse mellan Lyxumia och Byetta, som sedan tidigare ingår i högkostnadsskyddet och som bedöms vara det relevanta jämförelsealternativet. Vi bedömer att osäkerheten om den indirekt beräknade kliniska effekten är alltför hög för att accepteras och att det därför inte går att dra några säkra slutsatser om effektskillnader mellan Lyxumia och Byetta. Företaget har därmed inte visat att behandling med Lyxumia är kostnadseffektivt jämfört med Byetta som tillägg till insulinbehandling.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Lyxumia inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 12 december 2013.

Sidinformation


Publicerad
31 januari 2014