TLV logotyp

Firmagon ingår inte i högkostnadsskyddet

Firmagon (degarelix) för behandling av prostatacancer kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Firmagon motsvarar kostnaden.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män. Prostatacancerceller är beroende av testosteron för tillväxt och spridning. Därför går behandling av avancerad hormonberoende prostatacancer ut på att avlägsna manligt könshormon från blodet och/eller att blockera hormonernas effekt på prostatakörteln.

Firmagon hämmar frisättningen av gonadotropinfrisättande hormon, GnRH och är en så kallad GnRH-antagonist. Behandling med Firmagon leder till en omedelbar sänkning av testosteronnivåerna. I en direkt jämförande studie har Firmagon visats vara lika effektiv som GnRH-analogen leuprorelin att hålla kastrationsnivåer av testosteron under ett år.

Företaget har genom två okontrollerade förlängningsstudier, en extra analys av registreringsstudien och två poolade analyser, där olika styrkor och behandlingsregimer av degarelix jämförs med GnRH-analoger, antagit att Firmagon har fördelar jämfört med GnRH-analoger på en rad effektmått som studerats post hoc.

TLV har bedömt att osäkerheten är för hög för att accepteras och att det inte går att dra några slutsatser om effektskillnader mellan Firmagon och GnRH-analoger.

Kostnaden för Firmagon är högre än för leuprorelin. Företaget har därmed inte visat att behandling med Firmagon är kostnadseffektivt.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Firmagon inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 30 april 2014.

Publicerad 21 maj 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50

Fax:
08 568 420 99


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364

 

Följ TLV