Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Aubagio ingår inte i högkostnadsskyddet

Aubagio (teriflunomid) för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS)kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som marknadsför produkten har inte visat att nyttan av Aubagio motsvarar det pris företaget begär.

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där kroppens immunceller reagerar mot myelinet som ligger lindat runt nervtrådarna i centrala nervsystemet. Vid skovvis förlöpande MS kommer sjukdomssymtomen i skov, vilket innebär att patienten har omväxlande symtomrika och symtomfattiga perioder.

Aubagio innehåller den aktiva substansen teriflunomid och är avsedd för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros.

Relevant jämförelsealternativ är Extavia. TLV bedömer att effekten av Aubagio är likvärdig effekten hos Extavia och anser därför att en kostnadsminimeringsanalys är mest lämplig. Denna analys resulterar i en betydligt högre kostnad för Aubagio jämfört med Extavia.

Eftersom Aubagio är i tablettform kan detta ge en fördel i bland annat biverkningsprofil gentemot Extavia. TLV har i en alternativ analys tagit hänsyn till detta i företagets modell. Utifrån detta framstår den behandlingskostnad som företagets begärda pris innebär inte som rimlig utifrån medicinska, humanitära och samhällsekonomiska aspekter.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Aubagio inte ska subventioneras och därmed inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 8 maj 2014.

Sidinformation


Publicerad
23 maj 2014