TLV logotyp

Aubagio ingår inte i högkostnadsskyddet

Aubagio (teriflunomid) för behandling av skovvis förlöpande multipel skleros (MS)kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som marknadsför produkten har inte visat att nyttan av Aubagio motsvarar det pris företaget begär.

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom där kroppens immunceller reagerar mot myelinet som ligger lindat runt nervtrådarna i centrala nervsystemet. Vid skovvis förlöpande MS kommer sjukdomssymtomen i skov, vilket innebär att patienten har omväxlande symtomrika och symtomfattiga perioder.

Aubagio innehåller den aktiva substansen teriflunomid och är avsedd för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros.

Relevant jämförelsealternativ är Extavia. TLV bedömer att effekten av Aubagio är likvärdig effekten hos Extavia och anser därför att en kostnadsminimeringsanalys är mest lämplig. Denna analys resulterar i en betydligt högre kostnad för Aubagio jämfört med Extavia.

Eftersom Aubagio är i tablettform kan detta ge en fördel i bland annat biverkningsprofil gentemot Extavia. TLV har i en alternativ analys tagit hänsyn till detta i företagets modell. Utifrån detta framstår den behandlingskostnad som företagets begärda pris innebär inte som rimlig utifrån medicinska, humanitära och samhällsekonomiska aspekter.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Aubagio inte ska subventioneras och därmed inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 8 maj 2014.

Publicerad 23 maj 2014

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV