Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Vi beslutar att Xtandi inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Prostatacancerläkemedlet Xtandi (enzalutamid) kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Det pris som företaget begär är för högt i förhållande till läkemedlets effekt.

Xtandi används vid behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer det vill säga spridd cancer där hormonbehandling inte längre är verksam.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och nya läkemedel att behandla sjukdomen med är angelägna. Sjukdomsförloppet hos prostatacancer påverkas i hög grad av halten av testosteron i kroppen. Traditionell hormonbehandling hämmar produktionen av testosteron i testiklarna. Xtandi innehåller en ny substans som också hämmar produktionen av testosteron.

För patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer har Xtandi i en klinisk studie visat sig ge en förlängd överlevnad med 4,8 månader i median jämfört med placebo. Patienterna upplevde även en förbättrad hälsorelaterad livskvalitet och minskad smärta under studien.

Hälsovinsterna står dock inte i relation till det pris företaget begär. Vi anser att kostnaden för behandling av Xtandi inte framstår som rimlig utifrån medicinska och samhällsekonomiska synpunkter.

TLV arbetar för att åstadkomma en snabbare och mer samordnad process för att underlätta introduktion av nya läkemedel förutsatt att de är prisvärda och tillför nytta. Inför beslutet av Xtandi har TLV haft dialog med landstingen/SKL så att de snabbt kan gå vidare med överläggningar med företaget. I dessa överläggningar bistår TLV med både utredningsunderlag och kompetens.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Xtandi inte ska subventioneras och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 28 maj 2014.

Beslutet om ärendet kommer att publiceras på vår webbplats inom några dagar.

Sidinformation


Publicerad
27 maj 2014