Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Erivedge kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet

Erivedge (vismodegib) för behandling av avancerad form av basalcellscancer (BCC) kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Vi bedömer att kostnaderna för behandlingen är för höga i relation till hälsovinsterna.

Basalcellscancer (BCC) är den vanligaste formen av hudcancer. Prognosen för okomplicerad BCC är god. I ett fåtal fall kan BCC fall utvecklas till avancerad form som har en mycket hög svårighetsgrad. Sjukdomen kallas då antingen lokalt avancerad BCC (laBCC) eller metastaserande BCC (mBCC).

Erivedge innehåller den aktiva substansen vismodegib och är avsett att användas vid behandling av vuxna patienter med symtomatiskt mBCC, eller laBCC som inte är lämpat för behandling med kirurgi eller strålning.

Klinisk nytta av behandling med Erivedge har visats för patienter med laBCC och för patienter med symtomatisk mBCC i en liten klinisk studie där det inte fanns någon kontrollgrupp. Data som visar effekt på överlevnad saknas.

Företaget har lämnat in en kostnad-nyttoanalys som är baserad på en kombination av data från den kliniska studien och data från det svenska BCC-registret.

TLV anser inte att företaget med tillräcklig tillförlitlighet visat att behandling med Erivedge har de fördelar som företaget framhåller. TLV bedömer att kostnaden för patientnyttan av behandling med Erivedge är mycket hög. Erivedge bedöms därför inte vara en kostnadseffektiv behandling till nuvarande pris.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Erivedge inte ska subventioneras och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 19 juni 2014.

Sidinformation


Publicerad
25 juni 2014