Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Fampyra ingår inte i högkostnadsskyddet

Fampyra (fampridin) för behandling av gångförmågan hos vuxna patienter med multipel skleros kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som marknadsför produkten har inte visat att nyttan av Fampyra motsvarar kostnaden.

Vid multipel skleros förstör inflammation den skyddande skidan runt nerverna, vilket leder till muskelsvaghet, muskelstelhet och svårigheter att gå. Fampyra är avsett att användas som en symtomatisk behandling för att förbättra gångförmågan.

Studier har visat att en grupp av patienter kan få en förbättrad gånghastighet av Fampyra och att patienter som svarar på behandlingen kan få en förbättrad livskvalitet. TLV finner dock att det är alltför oklart huruvida kostnaden för nyttan av behandling med Fampyra är rimlig.

Företaget har inte kunnat visa att nyttan av behandlingen väger upp dess kostnad och därmed inte kunnat visa att behandlingen är kostnadseffektiv.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Fampyra inte ska vara subventionerad och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 30 september 2014.

Sidinformation


Publicerad
6 oktober 2014
Till toppen