Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Urizia ingår inte i högkostnadsskyddet

Urizia, en kombinationstablett som innehåller solifenacin och tamsulosin, för behandling av symtom i samband med benign prostatahyperplasi (BPH), kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Urizia motsvarar kostnaden.

Urizia är godkänt för behandling av måttliga till svåra trängningar, ökad urineringsfrekvens och miktionsbesvär vid BPH hos män som inte svarar tillfredsställande på behandling med monoterapi.

BPH är en följd av förändringar som sker i den åldrande prostatan. Dessa förändringar drabbar alla män i olika utsträckning, men det är inte alla som får problem.

Symtomen kan delas i två huvudkategorier: lagringssymtom och tömningssymtom. Exempel på symtom vid BPH är att urinstrålen blir svagare, att man behöver krysta för att tömma urinblåsan helt eller att det upplevs som att blåsan inte blir helt tömd. Det kan också bli avbrott en eller flera gånger när man tömmer blåsan. Det kan uppstå behov av att tömma blåsan oftare och en del kan få svårare att hålla sig.

Företaget har inte visat att Urizia tillför bättre effekt eller att dess biverkningsprofil väger upp den dyrare behandlingskostnaden jämfört med nuvarande behandlingsalternativ. Företaget har därmed inte visat att kostnaden för behandlingen är rimlig ur ett medicinskt, humanitärt och samhällsekonomiskt helhetsperspektiv.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Urizia inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 20 november 2014.

Sidinformation


Publicerad
24 november 2014