Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Selincro ingår inte i högkostnadsskyddet

Selincro (nalmefen) är ett läkemedel som kan användas vid alkoholberoende. Selincro ges vid behov till vuxna patienter som dricker mer än cirka sex standardglas alkohol per dag och som inte har några fysiska abstinenssymtom och som inte heller kräver någon omedelbar avgiftning. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Selincro motsvarar kostnaden.

Selincro får endast skrivas ut på recept tillsammans med psykosocialt stöd. Behandling med Selincro ska endast påbörjas hos patienter som fortsätter att ha ett högt riskintag två veckor efter initial bedömning. Målet med Selincro är att minska den dagliga alkoholkonsumtionen och antalet högkonsumtionsdagar. Selincro är inte tänkt att användas för alkoholberoende patienter som vill uppnå alkoholfrihet.

Relevant jämförelsealternativ för Selincro är läkemedel som innehåller substansen naltrexon och ingår i högkostnadsskyddet. Naltrexon verkar på ett liknande sätt som Selincro. Både Selincro och naltrexon påverkar samma system i hjärnan, det så kallade opioida nervsystemet. En känd skillnad är att Selincro  endast ges vid behov och inte som en kontinuerlig behandling.

Korttidsstudie har visat att effekten av Selincro inte skiljer sig från effekten av naltrexon. Idag saknas långtidsstudier för jämförelse av naltrexon och Selincro. Selincro är dyrare än naltrexon.

Mot denna bakgrund beslutar vi att Selincro inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 31 mars 2015.

Beslutsdokumentet kommer att publiceras inom kort.

Sidinformation


Publicerad
31 mars 2015